مرتب‌سازی براساس

کلاف ساده 5.5 ذوب آهن

۲۴,۱۳۰ تومان بر حسب کیلوگرم

کلاف ساده 6.5 ذوب آهن

۲۴,۱۳۰ تومان بر حسب کیلوگرم

کلاف ساده 8 کیان فولاد ابهر

۲۴,۶۷۰ تومان بر حسب کیلوگرم