مرتب سازی بر اساس

سایز میلگرد ساده 10121416182022252832
میلگرد کویر کاشان --14.619243036465875
میلگرد فولاد یزد -11-18.623.829.835.545.557.373.5
میلگرد نیشابور 7.410.414.318.732429.835.84658-
میلرد آذر گستر سدید7.310.614.118.624.53036465874