مرتب سازی بر اساس
کلاف ساده میلگرد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کلاف ساده 5.5 ذوب آهن

۲۴,۱۳۰ تومان بر حسب کیلوگرم
کلاف ساده میلگرد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کلاف ساده 6.5 ذوب آهن

۲۴,۱۳۰ تومان بر حسب کیلوگرم
کلاف ساده میلگرد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کلاف ساده 6.5 کیان فولاد ابهر

۲۴,۶۷۰ تومان بر حسب کیلوگرم
کلاف ساده میلگرد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کلاف ساده 8 کیان فولاد ابهر

۲۴,۶۷۰ تومان بر حسب کیلوگرم